Strona początkowa I O nas I Biografie I Strumień I Sklep I Przekład Odzyskiwania NT I Audycje radiowe I Kontakt I Linki

 

O nas

Fundacja „Strumień Życia” została założona w 1993 roku. Jesteśmy ludźmi wierzącymi i naszym celem jest promowanie wiary chrześcijańskiej. Współpracujemy z Living Stream Ministry, chrześcijańskim wydawcą w Stanach Zjednoczonych, tłumacząc i rozpowszechniając w Polsce publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee, dwóch wybitnych chrześcijańskich kaznodziejów dwudziestego stulecia. Prowadzimy także konferencje i szkolenia biblijne.Przyjmując Biblię za kompletne i jedyne boskie objawienie wierzymy, że Bóg jest odwiecznie jeden i że jest również odwiecznie Ojcem, Synem i Duchem; ci trzej są różni, lecz nie oddzieleni. Twierdzimy, że Chrystus jest zarówno w pełni Bogiem, jak i doskonałym człowiekiem. Nie porzucając swojej boskości, począł się On w łonie ludzkiej dziewicy, żył na ziemi prawdziwym ludzkim życiem i umarł zastępczą i wszechzawierającą śmiercią na krzyżu. Po trzech dniach cieleśnie zmartwychwstał i wstąpił do niebios. Przebywa obecnie w chwale, będąc w pełni Bogiem, lecz nie przestając być w pełni człowiekiem. Oczekujemy Jego rychłego powrotu i nastania królestwa Bożego, dzięki któremu będzie On królował nad ziemią w tysiącletnim królestwie i na wieczność. Wyznajemy, że trzecia osoba Trójcy, Duch, jest na równi Bogiem. Wszystko co Ojciec ma i czym jest wyraża się za pośrednictwem Syna, wszystko zaś co ma Syn i czym jest urzeczywistnia się jako Duch. Wierzymy także, że ludzkość potrzebuje Bożego zbawienia. Choć zupełnie nie mogliśmy wypełnić trudnych żądań Bożej sprawiedliwości, świętości i chwały, Chrystus wypełnił wszystkie wymagania poprzez swoją śmierć na krzyżu. Z powodu śmierci Chrystusa Bóg przebaczył nam nasze grzechy, usprawiedliwił nas, czyniąc Chrystusa naszą sprawiedliwością, i pojednał nas ze sobą. W oparciu o Chrystusowe odkupienie Bóg odradza odkupionych ludzi przy pomocy swego Ducha w celu zwieńczenia swego zbawienia, aby ludzie ci stali się Jego dziećmi. Teraz, posiadając Boże życie i naturę, wierzący w tym wieku radują się codziennym zbawieniem w Jego Ciele i wiecznym zbawieniem w nadchodzącym wieku, a także w wieczności. W wieczności będziemy mieszkać wraz z Bogiem w Nowej Jeruzalem – zwieńczeniu Bożego zbawienia Jego wybranych.