Strona początkowa I O nas I Biografie I Strumień I Sklep I Przekład Odzyskiwania NT I Audycje radiowe I Kontakt I Linki

Studium życia Księgi Rodzaju

W celu pobrania pliku należy kliknąć na napis "Pobierz" prawym przyciskiem myszki i wybrać "Zapisz element docelowy jako..." (Save Target As...), a następnie wskazać miejsce na dysku, gdzie ma być zapisany plik.
W celu odsłuchania pliku wystarczy jedynie kliknąć na tytuł audycji.

Audycja nr

Tytuł

Wersety

1

Ogólny zarys i główna myśl (1)

Pobierz

Różne

2

Ogólny zarys i główna myśl (2)

Pobierz

Różne

3

Bunt Szatana i spowodowane nim zniszczenie

Pobierz

1,1-2a

4

Odnowienie i kontynuacja dzieła stworzenia (1) - przebieg

Pobierz

1,2b-10

5

Odnowienie i kontynuacja dzieła stworzenia (2) - przebieg

Pobierz

1,2b-10

6

Odnowienie i kontynuacja dzieła stworzenia (3) - przebieg

Pobierz

1,11-25

7

Światło dnia czwartego (1)

Pobierz

1,14-19

8

Światło dnia czwartego (2)

Pobierz

1,14-19

9

Odnowienie i kontynuacja dzieła stworzenia (4) - zamysł

Pobierz

1,26-27

10

Odnowienie i kontynuacja dzieła stworzenia (5) - zamysł

Pobierz

1,26-28

11

Odnowienie i kontynuacja dzieła stworzenia (6) - ostateczne zwieńczenie

Pobierz

1,26-28

12

Odnowienie i kontynuacja dzieła stworzenia (7) - ostateczne zwieńczenie

Pobierz

1,28-31

13

Odnowienie i kontynuacja dzieła stworzenia (8) - ostateczne zwieńczenie

Pobierz

1,28-31

14

Sposób, w jaki Bóg osiąga swój cel (1)

Pobierz

2,4-7

15

Sposób, w jaki Bóg osiąga swój cel (2)

Pobierz

2,8-14

16

Przeobrażenie w przepływie życia, które służy budowaniu (1)

Pobierz

2,10-20

17

Przeobrażenie w przepływie życia, które służy budowaniu (2)

Pobierz

1,26-27

18

Dwa drzewa (1)

Pobierz

2,15-17

19

Dwa drzewa (2)

Pobierz

2,15-17

20

Przebieg linii życia w Piśmie

Pobierz

2,9

21

Przebieg linii poznania w Piśmie

Pobierz

2,17

22

Bóg wbudowuje się w człowieka jako życie

Pobierz

2,18-25

23

Pierwszy upadek człowieka

Pobierz

3,1-13

24

Boża odpowiedź na pierwszy upadek człowieka (1)

Pobierz

3,9-15

25

Wąż, kobieta i nasienie kobiety (1)

Pobierz

3,15

26

Wąż, kobieta i nasienie kobiety (2)

Pobierz

3,15

27

Boża odpowiedź na pierwszy upadek człowieka (2)

Pobierz

3,16-24

28

Drugi upadek człowieka (1)

Pobierz

4,1-24

29

Kain i Abel

Pobierz

4,1-8

30

Drugi upadek człowieka (2)

Pobierz

4,9-24

31

Drugi upadek człowieka (3)

Pobierz

4,25-26

32

Sposób ucieczki od ostatecznego wyniku upadku człowieka

Pobierz

5,1-32

33

Trzeci upadek człowieka (1)

Pobierz

6,1-7

34

Trzeci upadek człowieka (2)

Pobierz

6,1-7

35

Sposób zbawienia od trzeciego upadku człowieka (1)

Pobierz

6,8-16

36

Sposób zbawienia od trzeciego upadku człowieka (2)

Pobierz

6,8-16

37

Życie i dzieło, które dokonały zmiany wieku (1)

Pobierz

6,8-22

38

Życie i dzieło, które dokonały zmiany wieku (2)

Pobierz

6,8-22

39

Sposób zbawienia od trzeciego upadku człowieka (3)

Pobierz

6,14-16

40

Zbawieni przez wodę (1)

Pobierz

6,11–8,3

41

Zbawieni przez wodę (2)

Pobierz

6,11–8,3

42

Życie w zmartwychwstaniu (1)

Pobierz

8,4-12

43

Życie w zmartwychwstaniu (2)

Pobierz

9,20–10,12

44

Życie w zmartwychwstaniu (3)

Pobierz

9,1-7

45

Czwarty upadek człowieka

Pobierz

11,1-9

46

Znaczenie Bożego powołania

Pobierz

12,1-3

47

Tło oraz źródło Bożego powołania i doświadczenie powołanych

Pobierz

11,31–12,3

48

Motyw i siła do powołania

Pobierz

12,1-3

49

Dalsza odpowiedź na Boże powołanie

Pobierz

11,27–12,7

50

Życie przez wiarę (1)

Pobierz

12,6-8

51

Życie przez wiarę (2)

Pobierz

12,6-8

53

Próba, przez którą przechodzą powołani

Pobierz

13,11–14,24

54

Zwycięstwo powołanych

Pobierz

15,1-18

55

Nasienie i ziemia (1)

Pobierz

15,1-18

56

Nasienie i ziemia (2)

Pobierz

15,7-18

57

Przymierze Boga z Abrahamem

Pobierz

16,1-16

58

Alegoria dwóch kobiet

Pobierz

17,1-22

59

Bóg potwierdza swe przymierze poprzez obrzezanie Abrahama

Pobierz

17,1-16

60

Objawienie tytułu Boga i zmiana imion ludzi w celu wypełnienia Bożego zamysłu

Pobierz

17,9–18,10

61

Obrzezanie w celu wypełnienia Bożego zamysłu

Pobierz

18,1-22

62

Komunia z Bogiem na ludzkim poziomie

Pobierz

18,16-33

63

Chwalebne wstawiennictwo

Pobierz

19,1-36

64

Pokonany sprawiedliwy

Pobierz

19,15-17

65

Słup soli

Pobierz

20,1-18

66

Ukryta słabość i wstydliwe wstawiennictwo

Pobierz

21,1-34

67

Narodziny i wzrost Izaaka

Pobierz

22,1-19

68

Ofiarowanie Izaaka (1)

Pobierz

22,1-19

69

Ofiarowanie Izaaka (2)

Pobierz

22,1-19

70

Ofiarowanie Izaaka (3)

Pobierz

22,1-19

71

Śmierć i pogrzeb Sary

Pobierz

23,1-20

72

Małżeństwo Izaaka - życie codzienne w jedności z Panem

Pobierz

24,1-67

73

Małżeństwo Izaaka - obraz małżeństwa Chrystusa i kościoła

Pobierz

24,1-67

74

Brak dojrzałości w życiu

Pobierz

25,1-26

75

Dziedziczenie łaski

Pobierz

26,1-11

76

Odpoczynek i radość

Pobierz

26,12-36

77

Naturalna słabość jak u Abrahama i naturalne życie jak u Jakuba

Pobierz

26,34–27,46

78

Wybrany (1)

Pobierz

25,19-26

79

Wybrany (2)

Pobierz

25,19-26

80

Karcony (1)

Pobierz

25,21-34

81

Karcony (2)

Pobierz

28,10-22

82

Karcony (3)

Pobierz

28,10-22

83

Karcony (4)

Pobierz

28,10-22

84

Karcony (5)

Pobierz

28,10-22

85

Karcony (6)

Pobierz

30,25-43

86

Karcony (7)

Pobierz

28,10-22

87

Karcony (8)

Pobierz

31,1-44

88

Karcony (9)

Pobierz

32,1-22

89

Kruszony

Pobierz

32,23-32

90

Po doświadczeniu kruszenia

Pobierz

33,17–34,31

91

Spojrzenie z lotu ptaka na Bożą budowlę w Piśmie Świętym

Pobierz

Różne

92

Przeobrażany (1)

Pobierz

35,1-8

93

Przeobrażany (2)

Pobierz

35,6-15

94

Przeobrażany (3)

Pobierz

35,6-15

95

Przeobrażany (4)

Pobierz

35,11-15

96

Przeobrażany (5)

Pobierz

35,14-15

97

Przeobrażany (6)

Pobierz

35,14-15

98

Przeobrażany (7)

Pobierz

35,14-15

99

Budowniczy filarów - wprawny Hiram (1)

Pobierz

49,17-21

100

Budowniczy filarów - wprawny Hiram (2)

Pobierz

49,17-21

101

Przeobrażany (8)

Pobierz

35,14-15

102

Wydoskonaleni stajemy się filarami

Pobierz

35,14-15

103

Przeobrażany (9)

Pobierz

35,14-15

104

Przeobrażany (10)

Pobierz

35,16-29

105

Trzy filary i wieża w życiu Jakuba

Pobierz

28, 31 i 35

106

Osiąganie dojrzałości (1)

Pobierz

37,1-6

107

Osiąganie dojrzałości (2)

Pobierz

41–43

108

Przejaw dojrzałości (1)

Pobierz

45–48

109

Błogosławieństwo

Pobierz

48,13-26

110

Przesunięcie pierworództwa w Piśmie Świętym

Pobierz

25; 38; 48 i 49

111

Przejaw dojrzałości (2)

Pobierz

49,1-2

112

Przejaw dojrzałości (3)

Pobierz

49,3-7

113

Przejaw dojrzałości (4)

Pobierz

49,8-15

114

Duchowe znaczenie błogosławieństwa dotyczącego Judy, Zabulona i Issachara (1)

Pobierz

49,8-15

115

Duchowe znaczenie błogosławieństwa dotyczącego Judy, Zabulona i Issachara (2)

Pobierz

49,8-15

116

Przejaw dojrzałości (5)

Pobierz

49,16-21

117

Duchowe znaczenie Dana, Gada, Asera i Neftalego

Pobierz

49,16-21

118

Przejaw dojrzałości (6)

Pobierz

49,22-27

119

Duchowe znaczenie Józefa i Beniamina (1)

Pobierz

49,22-27

120

Duchowe znaczenie Józefa i Beniamina (2)

Pobierz

49,22-27

121

Duchowe znaczenie Józefa i Beniamina (3)

Pobierz

49,22-27

122

Ostateczne zwieńczenie Bożego działania w Biblii

Pobierz

49,22-27

123

Przejaw dojrzałości (7)

Pobierz

49,22-27

124

Aspekt królowania dojrzałego Izraela (1)

Pobierz

37–38

125

Życie Józefa a jego wizja

Pobierz

39,1-23

126

Aspekt królowania dojrzałego Izraela (2)

Pobierz

40,1-23

127

Aspekt królowania dojrzałego Izraela (3)

Pobierz

40,1-23

128

Tajemnica uwolnienia i wywyższenia Józefa

Pobierz

41,1-55

129

Aspekt królowania dojrzałego Izraela (4)

Pobierz

41,56–42,38

130

Postępowanie Józefa wobec braci

Pobierz

42,1-38

131

Aspekt królowania dojrzałego Izraela (5)

Pobierz

43,1-34

132

Aspekt królowania dojrzałego Izraela (6)

Pobierz

44,1–45,15

133

Aspekt królowania dojrzałego Izraela (7)

Pobierz

45,3–47,12

134

Aspekt królowania dojrzałego Izraela (8)

Pobierz

47,13–50,26